دسته‌ها
نیایش های شریعتی

نيايش هاي دكتر شريعتي

خدايا ! عقيده ي مرا از دست عقده ام مصون بدار

خدايا ! به من قدرت تحمل عقيده ي مخالف ارزاني كن

خدايا! رشد عقلي و عملي ، مرا از فضيلت ِ تعصب ، احساس و اشراق محروم نسازد

خدايا ! مرا همواره آگاه و هوشيار دار ، تا پيش از شناخت ِ درست و كامل كسي يا فكري مثبت يا منفي قضاوت نكنم.

خدايا ! جهل آميخته با خود خواهي و حسد ، مرا رايگان ابزار قتاله ي دشمن ، براي حمله به دوست نسازد.

خدايا ! شهرت ،مني را كه مي خواهم باشم ، قرباني مني كه مي خواهند باشم نكند

خدايا ! در روح من اختلاف در انسانيت را با اختلاف در فكر و اختلاف در رابطه با هم مياميز ، آنچنان كه نتوانم اين سه اقنوم جدا از هم را باز شناسم.

خدايا ! مرا به خاطر حسد ، كينه و غرض ، عمله ي آماتور ظلمه مگردان.

خدايا ! خود خواهي را چنان در من بكش كه خود خواهي ديگران را احساس نكنم و از آن در رنج نباشم

خدايا ! مرا در ايمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصيان مطلق باشم

خدايا ! به من تقواي ستيز بياموز تا در انبوه مسئوليت نلغزم و از تقواي ستيز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم

خدايا ! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان

اضطراب هاي بزرگ، غم هاي ارجمند و حيرت هاي عظيم را به روحم عطا كن

لذت ها را به بندگان حقيرت بخش و درد هاي عزيز بر جانم ريز.

خدايا! مگذار كه آزادي ام اسير پسند عوام گردد….كه دينم در پس وجهه ي دينيم دفن شود…كه عوام زدگي مرا مقلد تقليد كنندگانم سازد..كه آنچه را حق مي دانم بخاطر اينكه بد مي دانند كتمان كنم

خدايا ! به من توفيق تلاش در شكست..صبر در نوميدي..رفتن بي همراه..جهاد بي سلاح..كار بي پاداش..فداكاري در سكوت..دين بي دنيا..خوبي بي نمود…دين بي دنيا…عظمت بي نام… خدمت بي نان..ايمان بي ريا…خوبي بي نمود…گستاخي بي خامي…مناعت بي غرور..عشق بي هوس ..تنهايي در انبوه جمعيت…ودوست داشتن بي آنكه دوست بداند…روزي كن

خدایا !آتش مقدس شک را آن چنان در من بیفروز

تا همه یقین هایی را که در من نقش کرده اند بسوزد

وآنگاه از پس توده ی این خاکستر

لبخند مهراوه بر لبهای صبح یقینی

شسته از هر غبار طلوع کند

خدايا! مرا از چهار زندان بزرگ انسان :«طبيعت»، «تاريخ» ،«جامعه » و«خويشتن» رها كن ، تا آنچنان كه تو اي آفريدگار من ، مرا آفريدي ، خود آفريد گار خود باشم، نه كه چون حيوان خود را با محيط كه محيط را با خود تطبيق دهم.

خدايا ! به من زيستني عطا كن كه در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي كه براي زيستن گذشته است حسرت نخورم ومردني عطا كن كه بر بيهودگيش سوگوار نباشم.

خدايا ! قناعت ، صبر و تحمل را از ملتم بازگير و به من ارزاني دار.

خدايا ! اين خردِ خورده بين ِ حسابگر ِ مصلحت پرست را كه بر دو شاهبال ِ هجرت از« هست »و معراج به « باشد» م ، بند هاي بسيار مي زند ، رادرزير گام هاي اين كاروان شعله هاي بي قرار شوق، كه در من شتابان مي گذرد ، نابود كن.

خدايا! مرا از نكبت دوستي ها و دشمني هاي ارواح ِ حقير ، در پناه روح هاي پر شكوه و دل هاي همه ي قرن ها از گيلگمش تا سارتر و از سيد ارتا تا علي و از لوپي تا عين القضاة و مهراوه تا رزاس ، پاك گردان.

خدايا ! تو را همچون فرزند بزرگ حسين بن علي سپاس مي گذارم كه دشنان مرا از ميان احمق ها بر گزيني ، كه چند دشمن ابله نعمتي است كه خداوند به بندگان خاصش عطا مي كند.

خدايا !مرا هرگز مراد بيشعور ها و محبوب نمك هاي ميوه مگردان.

خدايا ! بر اراده، دانش ، عصيان ، بي نيازي ، حيرت ، لطافت روح ، شهامت و

تنها ئي ام بيفزاي.

خدايا ! اين كلام مقدسي را كه به روسو الهام كرده اي هرگز از ياد من مبر كه :«من دشمن تو و عقايد تو هستم، اما حاضرم جانم را براي آزادي تو و عقايد تو فدا كنم».

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي كشاند مرا با نداشتن و نخواستن روئين تن كن.

خدايا به هر كه دوست مي داري بياموز كه : عشق از زندگي كردن بهتر است و به هر كه دوست تر ميداري بچشان كه دوست داشتن از عشق برتر.

خدايا ! مرا از همه ي فضائلي كه به كار مردم نيايد محروم ساز . و به جهالت ِ وحشي ِ معارفِ لطيفي مبتلا مكن كه در جذبه ي احساس هاي بلند و اوج معراج هاي ماوراء ، برق گرسنگي در عمق چشمي و خط كبود تازيانه را به پشتي، نتوانم ديد.

خدايا ! به مذهبي ها بفهمان كه

آدم از خاك است

بگو كه : يك پديده ي مادي به همان اندازه خدا را معني مي كند كه يك پديده ي غيبي ، در دنيا همان اندازه خدا وجود دارد كه در آخرت . و مذهب اگر پيش از مرگ به كار نيايد پس از مرگ به هيچ كار نخواهد آمد.

خدايا ! به من بگو تو خود چگونه مي بيني ؟ چگونه قضاوت مي كني ؟

آيا عشق ورزيدن به اسم ها تشيع است ؟

يا شناخت مسمي ها؟

و بالاتر از اين – يا پيروي از رسم ها؟

خدايا! چگونه زيستن را تو به من بياموز ، چگونه مردن را خود خواهم دانست.

خدايا مرا از اين فاجعه ي پليد مصلحت پرستي كه چون همه گير شده است ، وقاحتش از ياد رفته و بيماريي شده است از فرط عموميتش ، هر كه از آن سالم مانده بيمار مي نمايد، مصون دار تا: به رعايت مصلحت ، حقيقت را ضبح شرعي نكنم.

خدايا ! رحمتي كن تا ايمان ، نان و نام برايم نياورد ، قوتم بخش تا نانم را و حتي نامم را در خطر ايمانم افكنم تا از آنها باشم كه پول دنيا را ميگيرند و براي دين كار ميكنند ، نه از آنان كه پول دين را ميگيرند و براي دنيا كار مي كنند.

32 دیدگاه دربارهٔ «نيايش هاي دكتر شريعتي»

شكرخدايي كه حق را به همه نماياند
درقبال فهميدن هر حقيقتي ماوظيفه داريم اگربا خواندن اين متن براي حقيقتي روشن شدودركي حاصل گرديدنبايد خاموش بمانيم به اين دنيانيامده ايم تاخاموش باشيم؟و اگرخاموش باشيم نسبت به جامعه مان ظلم كرديم
خدايا مسئوليت رابه مابياموز

خیلی زیبا بود تمام مطالب این سایت زیبا هستند خدا شما را حفظ کند و برایتان نیرویی بیشتر عطا کند تا بیشتر در این عرصه کار نمایی
یاحق

زندگی برای ساختن است نه برای گزراندن بمان برای ساختن و بساز نه برای ماندن
عالی بود متشکرم از همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن

خدایا مارایاری فرمابه خوشبینی توخوشبین باشیم وبه بدبینی تو بدبین که دراین جامعه اگر بیش از حد(در حد افراط) نسبت به مسائل وقضایا واشخاص وحزب وگروه خاص خوش بین بین باشیم مارا از شناخت باطل باز میدارد واگر بیش از حد ( درحدافراط )بدبین باشیم مارا از شناخت حق باز میدارد
خداوندانسبت به شناخت فهم عمیق حق وباطل مارا یاری فرما تا در طرفداری از حق ومخالفت با باطل دچار افراط وتفریط نگردیم

باسلام نمیدونم چراسایت عاشقونه بسته شده شایدم من ندیدم در هرصورت سایت خوبی بوداما یه چیزی:فکرکنم بقیه هم مثل من خسته شده باشنداز این همه تکراروسردرگمی های پیچ درپیچ که کمتر میشه دکتر رو فهمید شایدم منی که فکر کنم نیم منی هم نشده باشم زندگی رو سخت می بینم گهگاهی که تو سایت دکترمیام آروم میشم ولی بیشترسردر گم میشم امادلیل سردر گمیم اینه که دکترچه جوری به خداش رسیده که اینقدر پرازعطوفتی هست که به خاطر عشق به خداش تودلشه …

تشکر
این جمله الهام بخش دکتر بود که آندره ژید گفته
عظمت در نگاه توست نه در چیزی که میبینی.

خيلي زيبا بود.

“وقتی آزادی قلم و اندیشه است به میزان تن ها عقل وجو دارد و شخص وجود دارد و در تصادم این هاست که فرهنگ و تمدن به وجود می آید.” دكتر شريعتي

salam,man hamishe tu neveshtehay doktor donbal harfe del khodam migardam ke hich kas nemitune darkesh kone va vaghti ke daghighan un harfe delamo tu neveshte hay doktor mibinam kheili aarum misham.rahmat be ravan pakash bad

واقعا عالی بود دست شما درد نکند خیلی خیلی جالب و قشنگه اگه میشه به منم سری بزنید شاید به دردتون بخوره ممنونم راستی نظر هم یادتون نره

سلام نميدونم چرا ولي تو متنهاي دكتر شريعتي ارامشي هست كه ادم با خوندن اونها ناخواسته پا به دنياي عجيب و در عين حال اشنايي ميگذارئ.

سلام آقای کاظمی
حتا با عینک ته استکانی و زوم چند برابر هم خواندن این فونتی که انتخاب کرده اید برای نیایش های دکتر شریعتی نتوانستم بخوانم

قربون شکل ماه و چش و ابروت – تصدقت آخه یا فونتت چند برابر درشت ترش کن یا با یه فونت دیگه می نوشتی. درسته نستعلیق عروس خط هاست اما گاهی یه جاهایی به کار نمیاد
ممنون

سلام راهي ندارد فونت را بزرگتر يعني خيلي بزرگتر كنيد ؟ با تشكر
من بدنبال كتاب نيايشش بطور كامل هستم همانطور كه كاغذي چاپ شده اش دارم ولي ebook
آنرا پيدا نكردم حتي براي خريد
لطفا اگر سايتي دارد آدرس دهيد ممنون و سپاسگزار

همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن را بیاموز

دکتر شریعتی استادی بودن که شاید درتاریخ به ندرت یافت شوند.لابه لای همه حرفاشون فقط بوی انسانیت میاد.آرامش و …..

خدایا ! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان
اضطراب های بزرگ، غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و درد های عزیز بر جانم ریز.

دوستان عزیزی که از خوندن این متن لذت بردین:کدومتون حاضرین این دعای دکتر شریعتی در حقتون مستجاب بشه؟

يك كمي البته خيلي اندك در حق من مستجاب شده بيشتر وقتها ميخوانم حفظم با اوضاع و احوال اين ايام خيلي قابل در ك است برام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *